สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
23062566
23 มิถุนายน 2566
4 กรกฎาคม 2566
2566
5 กรกฎาคม 2566
5 กรกฎาคม 2566
996600
-
30
2306
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-
-
-