สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
12072566
12 กรกฎาคม 2566
25 กรกฎาคม 2566
2565
25 กรกฎาคม 2566
-
0
-
9
2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานในสังกัด
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-
-
-