สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
29112566
29 พฤศจิกายน 2566
15 ธันวาคม 2566
2567
18 ธันวาคม 2566
18 ธันวาคม 2566
1250000
-
18
2911
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-
-
-