สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
09012567
9 มกราคม 2567
23 มกราคม 2567
2567
24 มกราคม 2567
24 มกราคม 2567
2320760
-
24
0901
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-