สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
16052567
16 พฤษภาคม 2567
21 พฤษภาคม 2567
2567
23 พฤษภาคม 2567
23 พฤษภาคม 2567
2960000
-
24
1605
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-