สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กรมควบคุมโรคยันภูเก็ตพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

กรมควบคุมโรคยันภูเก็ตพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. กรมควบคุมโรค สนับสนุน รถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 3 คัน เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมี นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ลงพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต และสถานที่กักกันโรค ALQ ตรวจเยี่ยมซักซ้อมให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว มั่นใจจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับนักเที่ยวต่างชาติ
นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สปคม. พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผอ.สคร.11 นสพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผอ.ครฉ. นายแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ รองฯ ผอ.ครฉ. นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ ผชชว. ภูเก็ต น.ส.อรทัย สุพรรณ ผอ.ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต ลงพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต และสถานที่กักกันโรค ALQ ตรวจเยี่ยมซักซ้อมให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุน รถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 3 คัน พร้อมห้องเก็บสิ่งส่งตรวจและปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยแรงดันลบ ซึ่งรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นพ.ขจรศักดิ์ กล่าว่า เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสนามบินจังหวัดภูเก็ต จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซักประวัติ ลงทะเบียน และตรวจหาเชื้อ โควิด 19 โดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 3 คัน และห้องเก็บสิ่งส่งตรวจฯ โดยห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าวสามารถรองรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้รอบละ 96 ตัวอย่าง ใช้เวลาในการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ประมาณ 3 ชม. ก็จะทราบผลทันที สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ประมาณ 500 คนต่อวัน หลังจากเก็บตัวอย่างตรวจแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังที่พัก ALQ โดยยานพาหนะและเส้นทางที่กำหนดที่เป็นระบบปิด อยู่ในระบบควบคุมสังเกตตลอดห้วงเวลา และ Quarantine ที่ ALQ เป็นเวลา 14 วัน ขณะนี้มีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ALQ ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจำนวน 9 แห่ง รองรับได้นักท่องเที่ยวได้จำนวน 1,024 ห้อง และอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินอีก 56 แห่ง รองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวน 4,701 ห้อง
นพ.ขจรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติม ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยความร่วมมือของเครือข่าย ทั้งกรมควบคุมโรค การท่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ขอให้นักท่องเทียว พี่น้องประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะชาวจังหวัดภูเก็ต มั่นใจได้ว่าท่านจะปลอดภัยจากโรคโควิด 19 อย่างแน่นอน
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรคและภัยสุขภาพ สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ