สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศ เลื่อนวันสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/เอกสาร 12.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ