สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

รับย้ายและรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับปฏิบัติการ หริือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. ว442 (1).pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ