สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กองโรคติดต่อนำโดยแมลง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการทบทวนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทยฯ ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เมษายน 2567

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. ว240.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ