สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/เอกสาร 160.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ