สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

การรับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเลขที่ 2564 กลุ่มโรคติดต่อ ปฏิบัติงานที่ด่านฯท่าอากาศยานสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ