สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

อบรมสัมมนาวิชาการโครงการ AI&LoT Summit 2023

จัดประชุมระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ