สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

รับสมัครคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ แทนผู้เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2377)

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. ว 439.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ