สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวสารอื่นๆ