สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักกีฏวิทยา และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ข่าวสารอื่นๆ