สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สคร.11 เข้มตรวจคัดกรองเมอร์สผู้เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์


ข่าวสารอื่นๆ