สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ตรุษจีน ปลอดภัยจากไข้หวัดนก ยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง”

ตรุษจีน ปลอดภัยจากไข้หวัดนก ยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช แนะวิธีเลือกซื้อสัตว์ปีกให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอให้ประชาชนยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง” เพื่อสร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก

        ดร.นพ.หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำเป็ด ไก่ จำนวนมากมาประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า ดังนั้นหากสัตว์ปีกที่นำมาไหว้มีเชื้อไข้หวัดนก ประชาชนอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคหรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกได้ ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าประเทศไทยไม่มีรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคน แต่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยังดำเนินมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและในสัตว์อย่างเข้มข้น เนื่องจากประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ผ่านการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดน โรคไข้หวัดนก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (Influenza A) ที่พบในสัตว์ปีก เชื้อมีหลายสายพันธุ์ และบางสายพันธุ์ติดต่อสู่คนได้ เช่น H5 และ H7 สามารถพบเชื้อได้ในสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ปีก จากจมูก ปาก ตา และมูลของสัตว์ปีก โรคไข้หวัดนกจะมีอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หายใจลำบาก และอาจพบอาการท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง หรือชักเกร็งได้ นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆ ที่พบได้ เช่น เยื่อบุตาอักเสบ อาการทางเดินหายใจส่วนต้นคล้ายไข้หวัดใหญ่ จนถึงปอดอักเสบเสียชีวิต

        ดร.นพ.หิรัญวุฒิ กล่าวเพิ่มว่า สำหรับการเลือกบริโภคสัตว์ปีก ขอให้ประชาชนยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง” คือ เลือกบริโภคเนื้อไก่หรือเป็ด และไข่ที่ปรุงสุก สะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำสัตว์ปีกที่ป่วย ซึ่งมีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์และสารคัดหลั่งของสัตว์ หากไปตลาดค้าสัตว์ปีก ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

ติดตามข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ สคร.11 https://www.facebook.com/photo?fbid=794356022707651&set=a.315140280629230

#ตรุษจีนปลอดภัยจากไข้หวัดนก

#สายด่วน1422 #กรมควบคุมโรค #สคร11

ผู้เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ