สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2525 ตำแหน่งเลขที่ 2566 และตำแหน่งเลขที่ 2569 สคร.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวสารอื่นๆ