สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1084 กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. สธ 0421.6-ว 42.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ