สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กรมควบคุมโรค จะเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันราชประชาสมาสัย) นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำราศนราดูร) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันราชประชาสมาสัย) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. ว 92 (1).pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ