สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

หวั่น! เด็กจมน้ำรับปิดเทอม เตือนผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด

หวั่น! เด็กจมน้ำรับปิดเทอม เตือนผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เผย สถานการณ์การจมน้ำยังคงมีความเสี่ยงสูง ซึ่งในช่วงหน้าร้อนและช่วงปิดเทอมมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำสูง ส่วนใหญ่เกิดจากเด็กชวนกันไปเล่นน้ำ ขาดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอด และวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำที่ถูกต้อง
แพทย์หญิงดารินดา รอซะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนและเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอม เด็ก ๆ มักชวนกันไปเล่นน้ำตามลำพังตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ลำคลอง ฝายกักเก็บน้ำ หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยขาดการดูแลจากผู้ปกครองทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือจมน้ำเสียชีวิตได้ จึงขอเตือนผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เด็กเข้าถึงแหล่งน้ำได้เองตามลำพัง ควรให้เด็กอยู่ในสายตาตลอดเวลา เพราะหากคลาดสายตาเพียงเสี้ยววินาที เด็กอาจจมน้ำเสียชีวิตได้ สถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ำ ในเขตสุขภาพที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2567 มีรายงานผู้เสียชีวิต จำนวน 32 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุด คือ สุราษฎร์ธานี จำนวน 15 ราย รองลงมาคือ กระบี่ จำนวน 7 ราย นครศรีธรรมราช จำนวน 6 ราย ชุมพร จำนวน 3 ราย ภูเก็ต จำนวน 1 ราย พบเพศชายมากกว่าเพศหญิง กลุ่มอายุเสียชีวิตสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0 - 14 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 45 – 49 ปี
แพทย์หญิงดารินดา กล่าวเพิ่ม การป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกับชุมชน ให้ความรู้เด็กและผู้ปกครองในการป้องกันการจมน้ำ และชุมชนควรร่วมดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยง จัดการแหล่งน้ำให้ปลอดภัย เช่น สร้างรั้วกั้น ป้ายเตือน และเตรียมอุปกรณ์ช่วยคน ที่สำคัญหากพบเห็นคนตกน้ำ ไม่ควรกระโดดลงไปช่วยเพราะอาจจมน้ำพร้อมกันได้ ควรใช้มาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น” คือ 1) ตะโกน เรียกขอความช่วยเหลือ และโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ 1669 2) โยน อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวช่วยคนตกน้ำเกาะจับพยุงตัว เช่น ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า หรือวัสดุที่ลอยน้ำ และ 3) ยื่น อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำจับ เช่น ไม้ เสื้อ ผ้าขาวม้า ให้คนตกน้ำจับและดึงขึ้นมาจากน้ำ หากช่วยคนตกน้ำขึ้นมาจากน้ำแล้ว ต้องรีบแจ้งสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านหรือโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ 1669 โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=825382476271672&set=a.315140280629230
#เด็กจมน้ำ
#สายด่วน1422 #กรมควบคุมโรค #สคร11
#ควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ