สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ครั้งที่2/2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. ว128.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ