สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สคร.11 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี

สคร.11 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี  

วันที่ 9 พ.ค 67 เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาประชาคมโรงละคร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พญ.ดารินดา รอซะ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง พื้นที่ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ยังจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการป่วย และการเสียชีวิตลงได้ โดยกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 820 คน

พญ.ดารินดา รอซะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 12,265 ราย ซึ่งเป็นอัตราป่วยที่สูงสุดในระดับประเทศ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 4,171 ราย มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย และพบเหตุการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ระบาดเหตุการณ์แรก ในปี 2567 ของเขตสุขภาพที่ 11 และจังหวัดนครศรีธรรมราช

พญ.ดารินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง (น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ) ของผู้ป่วยผ่านการไอหรือจาม อาการของโรคจะคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมาก ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และอ่อนเพลีย ดังนั้นขอให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง คือผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป เด็กเล็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการทางสมอง ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และคนที่เป็นโรคอ้วน ควรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง

ย้ำ 4 มาตรการ คือ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด (ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอหรือจาม เมื่อป่วยก็สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ เลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย หรือที่ที่มีคนจำนวนมาก เมื่อป่วย ควรหยุดงาน หยุดเรียน หยุดทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นจนกว่าจะหายดี ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

“กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี"

https://www.facebook.com/photo?fbid=850849037058349&set=a.315140280629230

#สายด่วน1422 #กรมควบคุมโรค #สคร11 #ฉีดวัคซีน #ไข้หวัดใหญ่

เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ