สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 3 - 10 เมษายน 2563 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ