สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สคร.7 จ.ขอนแก่น ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ

สคร.7 จ.ขอนแก่น ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ


ข่าวสารอื่นๆ