สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ และตรวจค้นหาเชิงรุกโควิด 19 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และเก็บตัวอย่างส่งตรวจ (Swab) หาเชื้อโควิด 19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน ในกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 819 คน

     

       กรมควบคุมโรค โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ และตรวจค้นหาเชิงรุก ทันที เพื่อกำจัดวงการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน กรณี พบผู้ประกาศข่าวช่อง NBT ติดเชื้อโควิด 19

       วันนี้ (22 มกราคม 2564) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดี กทม. กรมควบคุมโรค โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันบำราศนราดูร ร่วมกับ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และนักเทคนิคการแพทย์จิตอาสา จากสมาคมนักเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ และตรวจค้นหาเชิงรุกโควิด 19 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และเก็บตัวอย่างส่งตรวจ (Swab) หาเชื้อโควิด 19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน ในกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 819 คน ในจำนวนนี้เป้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 34 คน เพื่อกำจัดวงการแพร่ระบาด ลดความตื่นตระหนก และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

       นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค โดย สปคม. เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ขอให้ประชาชนไม่ประมาท “การ์ดอย่าตก” สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน “โควิด 19”

*******************************

ข้อมูลจาก : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

วันที่ 22 มกราคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ