สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ นำคณะบุคลากรกรมควบคุมโรคเยี่ยมเสริมกำลังใจการดำเนินงานการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำกลางบางขวาง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ พร้อมด้วย พญ.บุษบัน เชื้ออินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค,ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค นำคณะบุคลากรกรมควบคุมโรคเยี่ยมเสริมกำลังใจการดำเนินงานการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรีโดยมี นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ และเรือนจำกลางบางขวางให้การต้อนรับ

 


ข่าวสารอื่นๆ