สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ พร้อมด้วย น.อาจินต์ ชลพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค และ พญ.ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมควบคุมโรค เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร โดยมี ทพญ.จุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์, นายสมบูรณ์  ศิลา ผู้บัญชาการรือนจำกลางคลองเปรม ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ และเรือนจำกลางคลองเปรมให้การต้อนรับ


ข่าวสารอื่นๆ