สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ต้อนรับทีมงานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.) ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ให้การต้อนรับ ..ประทิน นาคชื่น และทีมงานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.) ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย และพิษสุนัขบ้า โดยมีการบูรณาการดำเนินการ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งนำเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำริฯ และ “วนานิทัศน์” ชั้น 7 - 8 อาคาร 10


ข่าวสารอื่นๆ