กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ และคำแนะนำการเดินทางที่ปลอดภัย สำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ ในช่วง 19