กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[Drowning] ใกล้เปิดเทอมแล้ว... น่าเสียดายที่เด็กอีกอย่างน้อย 39 ชีวิต ไ่ม่มีโอกาสได้กลับไปเรียนอีก เหตุเพราะ


ใกล้เปิดเทอมแล้ว...
น่าเสียดายที่เด็กอีกอย่างน้อย 39 ชีวิต
ไ่ม่มีโอกาสได้กลับไปเรียนอีก เหตุเพราะ "จมน้ำ"


 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ