กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

การป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก อย่าใกล้แหล่งน้ำเสี่ยง อย่าเก็บของเล่นในน้ำ อย่าก้มลงในโอ่ง ถังน้ำ

พร้อมส่งค๊า! พร้อมส่ง
กองป้องกันการบาดเจ็บพร้อมส่งความรู้ความเข้าใจดีๆ
ในการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก  
แถมฟรี!! ทริคดีๆ ง่ายๆ ไว้เตือนใจน้องๆ 

#อย่าใกล้แหล่งน้ำเสี่ยง   #อย่าเก็บของเล่นในน้ำ  #อย่าก้มลงในโอ่ง ถังน้ำ  
หากพลาดไปแล้ว ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้


 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ