กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

 ลำดับชั้นของการป้องกันเด็กจมน้ำ Layers of protection for child drowning

 ลำดับชั้นของการป้องกันเด็กจมน้ำ
Layers of protection for child drowning

 “การป้องกัน จำเป็นต้องดำเนินการในหลายๆ ชั้นร่วมกัน
เพราะเราไม่รู้ว่า ขณะเกิดเหตุ ชั้นไหนจะช่วยชีวิตคนได้‼️ 
เด็กที่จมน้ำ ส่วนใหญ่จะเสียชีวิต ดังนั้นการป้องกันจึงสำคัญที่สุด‼️

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ