กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

สคร.9 ลงพื้นที่ตรวจเตือน และบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563


ข่าวสารอื่นๆ