กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย ลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทกำชับสถานบันเทิง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย ลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทกำชับสถานบันเทิง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย ลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทกำชับสถานบันเทิง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

          ค่ำวานนี้ (19 กรกฎาคม 2563) นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตวัฒนา กองพลทหารม้า 2 รักษาพระองค์ กองร้อยทหารสารวัตรสนาม 4 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีลุมพินี และเจ้าหน้าที่จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค  ร่วมลงพื้นที่สถานประกอบการ ประเภทสถานบันเทิงในซอยคาวบอย ย่านสุขุมวิท เพื่อตรวจติดตามการดำเนินมาตรการของสถานประกอบการหลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 ทั้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และมาตรการห้ามโฆษณา และห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

          ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่าในย่านดังกล่าวยังมีหลายร้านที่ยังคงปิดให้บริการ และได้ทำการตรวจติดตามการดำเนินมาตรการ จำนวน 5 ร้าน โดยทุกร้านมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ใน platform “ไทยชนะ” เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลที่เพียงพอ รวมถึงการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการ เว้นแต่ขณะรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม แต่ในบางร้านยังมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ จึงได้มีการแนะนำในการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป รวมถึงการตักเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัดด้วย    

******************************

ข้อมูลจาก : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563


ข่าวสารอื่นๆ