กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

กรมควบคุมโรค จัดระบบบริการ Public Health Lab เคลื่อนที่ เพื่อตรวจจับ การระบาดของโรคโควิด 19 ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

...กรมควบคุมโรค โดย สปคม และ สคร 8 ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและ ฝ่ายปกครองเครือข่ายนักเทคนิคการแพทย์ฯจิตอาสา คัดกรองค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด 19  ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเตรียมงานรับพระราชทาน ปริญญาบัตร จำนวน 50 คน ผลการตรวจ ภูมิคุ้มกันด้วย Rapid Test  (IgG) พบผลบวก 2 ราย และตรวจยืนยัน ด้วย Point of care PCR ให้ผลลบทั้ง 2 ราย

 

ทั้งนี้ สปคม.ได้เตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ ในการตรวจ ได้แก่

- รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน

- Point of care PCR testing จำนวน 12 เครื่อง เปิดห้องปฏิบัตรการ Public Health Lab ภาคสนาม ในการตรวจยืนยัน เพื่อทราบผลอย่างรวดเร็วให้ทันกับการรับพระราชทานปริญญาของนักศึกษา


ข่าวสารอื่นๆ