กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ ได้มาตรฐานตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 12 พฤษภาคม 256

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ