กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

ผลงานบางส่วนของการดำเนินงานทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ MERIT MAKER Plus ประจำปี 2566

กรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ ขอขอบคุณคณะกรรมการจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
สคร. สสจ. และเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ร่วมประเมินผลเชิงคุณภาพในพื้นที่ค่ะ...
ขอขอบคุณทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ทั้ง 10 แห่งใน 10 จังหวัดค่ะ...
ขออนุญาตนำผลงานบางส่วนของพื้นที่มาแชร์เพื่อแลกเปลี่ยนกันนะคะDownlod PDF 
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ