กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย จัดประชุม National Consensus Meeting for the Global Status Report for Drowning Prevention วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
จัดประชุม National Consensus Meeting for the Global Status Report for Drowning Prevention
 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566  เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ