กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ชวนลอยกระทงปลอดภัย “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง” ป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำ.. ลอยกระทง 2566


ลอยกระทง 2566
กรมควบคุมโรค ชวนลอยกระทงปลอดภัย
“ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง”
ป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำ.. 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ