กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[Drowning] ด่วน!! รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ อัตราเงินเดือน 17,000.- บาท รวมระยะเวลาในการจ้าง 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568) รายละเอียดด้านล่าง

ข่าวสารอื่นๆ