กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยใช้ TSY Program : Thailand Safe Youth Program ปีงบประมาณ 2567 – 2569


ข่าวสารอื่นๆ