กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[Drowning] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในโครงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ในโครงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ
กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค


 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ