กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

กองป้องก้นการบาดเจ็บ จัดประชมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ รุ่นที่ 3/2567 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

กองป้องกันการบาดเจ็บ จัดประชมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ รุ่นที่ 3/2567
ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2567
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ


 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ