กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เป็นลูกจ้างโครงการบริหารทรัพยากรกองป้องกันการบาดเจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ