กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[Drowning] กองป้องกันการบาดเจ็บ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการดำเนินงานทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (merit maker) ประเภทประกวดระดับประเทศ ปี 2567

กองป้องกันการบาดเจ็บ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการดำเนินงานทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ 
(MERIT MAKER Plus) ประเภทประกวด ระดับประเทศ ประจำปี 2567
ในวันที่ 13 -16 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting 

 


  

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ