กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] เตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุและขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม ครั้งที่ 2

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 กองป้องกันการบาดเจ็บ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ และขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม ครั้งที่ 2 ณ สระว่ายน้ำเอื้ออารี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้ม เตรียมความพร้อมให้กับวัยทำงานระยะปลายก่อนเข้าวัยสูงอายุ และการออกกำลังกายในน้ำ เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 16 ราย จากหน่วยงานกองโรคติดต่อนำโดยแมลงกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เทศบาลนครนนทบุรี และผู้สนใจทั่วไป

 

เพิ่มเพื่อน

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ