กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

สรุปผลการวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

สรุปผลการวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (แยกรายหน่วยงาน)

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GflAZxr4eYq4pLDwUKv6wc2pfSw_LkO1

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://drive.google.com/drive/folders/1rzt9GCu2Qk3rVBxnVGaC9if4exJnxY0Q?usp=sharing

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Zrg6I7NKXfKU6hU4KXZoz8Sv9kOaznnm

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

https://drive.google.com/drive/folders/1MuD86J4-BqBIEDzbOCf9KYcBftl-y64E?usp=sharing

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/drive/folders/1W1qqS8GYDwjoCbtHsrfcep0Rnvc1K0M5?usp=sharing

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

https://drive.google.com/drive/folders/11eYnjyNAoMUyPfvOJxM9LHmDl6dUjbG7?usp=sharing


ข่าวสารอื่นๆ