กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

การประเมินบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 
 
หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการ

ข่าวสารอื่นๆ