สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สคร.11 เตือนประชาชนระวังจมน้ำ ช่วงหน้าฝน

สคร.11 เตือนประชาชนระวังจมน้ำ ช่วงหน้าฝน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนประชาชนในช่วงนี้ภาคใต้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลาก อาจเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้
แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยจากข้อมูลการเฝ้าระวังของกลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 ตุลาคม 2563 พบผู้บาดเจ็บจากสาเหตุตกน้ำ จมน้ำจำนวน 41 ราย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี 31 ราย และนครศรีธรรมราช 10 ราย) มีผู้เสียชีวิต จำนวน 30 ราย (จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 24 ราย และนครศรีธรรมราช 6 ราย) โดยพบเพศชาย 24 ราย เพศหญิง 17 ราย กลุ่มอายุที่จมน้ำสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 5 -9 ปี รองลงมากลุ่มอายุ 0 - 4 ปี กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุ 10 -14 ปี และกลุ่มอายุ 55 - 59 ปี แหล่งน้ำที่เกิดเหตุจมน้ำมากที่สุดคือ แหล่งน้ำสาธารณะ รองลงมาไม่ทราบ และแหล่งน้ำส่วนบุคคล เอกชน ตามลำดับ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุจมน้ำมากที่สุดคือ ช่วงเวลา 15.01 - 18.00 น. รองลงมา คือช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. และช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. ตามลำดับ
พญ.ศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่ม จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตได้ จึงขอแนะนำประชาชนให้ระวังการจมน้ำในช่วงน้ำท่วม โดยไม่ลงไปเล่นน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำเชี่ยว งดการเดินทางหรือกิจกรรมที่ไม่จำเป็นบริเวณที่มีน้ำป่าไหลหลาก หากจำเป็นต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำควรเตรียมอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อม เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง แกลลอนเปล่า ขวดน้ำพลาสติกเปล่า ลูกมะพร้าว เพื่อช่วยในการลอยตัว นอกจากนี้ ควรสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณบ้าน รอบบ้านและชุมชนที่เสี่ยงต่อการพลัดตกและจมน้ำ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนประกาศเสียงตามสาย จัดการแหล่งน้ำให้ปลอดภัย สร้างรั้ว ติดป้ายคำเตือน ให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง เช่น ถังแกลลอนเปล่าผูกเชือก ขวดน้ำพลาสติกเปล่าและไม้ เป็นต้น
ทั้งนี้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมไม่ควรดื่มของมึนเมา เพราะอาจเกิดการพลัดตกน้ำได้ ส่วนผู้ประกอบอาชีพทางน้ำควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อม ไม่ควรอยู่ตามลำพัง สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เช่น โรคอัมพาต โรคลมชัก โรคทางจิตเวช รวมถึงเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ควรมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
ไม่ควรอยู่ตามลำพัง ที่สำคัญหากพบเห็นคนตกน้ำ ไม่ควรกระโดดลงไปช่วยเพราะอาจจมน้ำพร้อมกันได้ ขอให้ช่วยด้วยการใช้มาตรการ "ตะโกน โยน ยื่น" ดังนี้ ตะโกน คือเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย และโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ 1669 โยน คือโยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว ช่วยคนตกน้ำเกาะจับพยุงตัว และยื่น คือยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำจับ เช่น ไม้ เสื้อ ผ้าขาวม้า ให้คนตกน้ำจับและดึงขึ้นมาจากน้ำ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ